Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Εράνισμα Κ. Ε. Χαλκιάδη του εξ Αιγύπτου
πλήθους 31350 λημμάτων
«αγάπησε τη γλώσσα σου
για να καρπίσει ο νους σου»
Αρχής γενομένης
εν έτει 2011-12
Προλεγόμενα

Το Λεξικό Ελληνικών, αποτελεί αναλογικό λεξικό, το οποίο ως γραπτό κείμενο, πλάθεται δια ερανισμού από το 1982 & εντεύθεν, δημοσιεύθηκε δε στο διαδίκτυο την 8η Δεκεμβρίου 2012, παρουσιάζοντας 12.251 λήμματα, διαρκώς εμπλουτιζόμενο έκτοτε, σε γλώσσα μεικτή, μη πάσχουσα από  αντι-νι-ικό  σύνδρομο, με σκοπό την υποβοήθηση των αναγνωστών & ουχί την ανταγωνιστική συμπόρευση, με τα εν κυκλοφορία αξιολογότατα λεξικά της Ελληνικής.
Ανασύραμε μέρος του γλωσσικού πλούτου, ως λιθάριον αντιμετώπισης της λεξιπενίας των καιρών, δια της παραθέσεως επιλεγμένων λέξεων & φράσεων, των εν χρήσει ή εν υπνώσει, με συντομότατο σχολιασμό & παρατιθέμενα παραδείγματα, ανταποκρινόμενοι στο πνεύμα της εποχής, περί διαχείρισης του χρόνου.

Έρως προς την Ελληνική απαιτείται, προκειμένου να ωφεληθούμε από το ενυπάρχον εννοιολογικό βάθος, του αχανούς λεξιλογίου μας, το προσφερόμενο πλουσιόδωρα από προλαλήσασες γενεές, διαμορφώνοντας δι΄ αυτού φωτισμένες σκέψεις, πορευόμενοι δε με πλήρη συνείδηση, ότι το τελευταίο που μας απέμεινε ως Έθνος, είναι, η ζωοδότρα γλώσσα μας.

Το παρόν ταπεινό λεξικογραφικό βοήθημα, αφιερώνεται εις τους εν διασπορά Έλληνες, ειδικότερα δε εις την κεκοιμημένη Μαρία - Κοραλλία Βαρνάβα, την κατά το γένος Διβιτάρη, εκ Βραΐλας της ομοθρήσκου Ρουμανίας ορμώμενη, η με βάρος καταγωγής, & υποδειγματική συμπεριφορά υπερχειλίζουσας αρχοντιάς & αριστοκρατικότητας.


Σε εξέλιξη ο διαρκής εμπλουτισμός των υπαρχόντων λημμάτων