Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Επί νεκρώ μη γέλα
  • απόδοση: Να μην περιγελάς τους νεκρούς
  • θεματολογία: ‘ Δελφικά Παραγγέλματα ’