Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Θνήσκε υπέρ πατρίδος
  • απόδοση: Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου
  • θεματολογία: ‘ Δελφικά Παραγγέλματα ’