Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Κρίνε δίκαια
  • απόδοση: Να κρίνεις δίκαια
  • θεματολογία: ‘ Δελφικά Παραγγέλματα ’