Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Πλούτω απόστει
  • απόδοση: Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο
  • θεματολογία: ‘ Δελφικά Παραγγέλματα ’