Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Πράττε αμετανοήτως
  • απόδοση: Να πράττεις με σιγουριά
  • θεματολογία: ‘ Δελφικά Παραγγέλματα ’