Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Τέκνα παιδεύειν
  • απόδοση: Πρέπει να μορφώνεις τα παιδιά σου
  • θεματολογία: ‘ Δελφικά Παραγγέλματα ’