Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Φίλοις ευνόει
  • απόδοση: Να ευνοείς τους φίλους
  • θεματολογία: ‘ Δελφικά Παραγγέλματα ’