Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
Φιλοφρόνει πάσιν
  • απόδοση: Να είσαι φιλικός με όλους
  • θεματολογία: ‘ Δελφικά Παραγγέλματα ’