Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
λεόντειος διάταξη
  • απόδοση: η αναγόμενη στον Πάπα Λέοντα ΙΓ΄
  • θεματολογία: ‘ Τα Νομικής Φύσεως ’