Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
φυσικά δικαιώματα
  • απόδοση: απαίτηση αξίωση σε αντιδιαστολή με το καθήκον
  • θεματολογία: ‘ Τα Νομικής Φύσεως ’