Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
συγγραφικά δικαιώματα
  • απόδοση: απαίτηση νόμιμης αμοιβής για παραχώρηση δικαιωμάτων συγγραφικού έργου
  • θεματολογία: ‘ Τα Νομικής Φύσεως ’