Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ανελαστική κρίση
  • απόδοση: που έχει χαρακτήρα αυστηρό
  • θεματολογία: ‘ Ενυπάρχοντα Στο Νου & Ποιότητα Αυτών ’