Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
φορτοεκφορτωτής
  • απόδοση: εργάτης που εκτελεί φορτοεκφορτώσεις σε χώρους διακίνησης εμπορευμάτων & φορτίων
  • γένη: ο
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ουσιαστικών - Επιθέτων - Μετοχών ’