Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
φυγοδικώ
  • απόδοση: δεν παρουσιάζομαι στο δικαστήριο προκειμένου να δικασθώ για ότι κατηγορούμαι
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

λόγω αμαρτωλού παρελθόντος φυγοδικεί σκοπίμως