Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
πληρωμένος δολοφόνος
  • απόδοση: που προκαλεί βλάβη ή επιφέρει θάνατο σε κάποιον έναντι συμφωνηθείσας αμοιβής
  • θεματολογία: ‘ Πράξεις Βίας & Ανομίας ’