Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
συνυπηρετώ
  • απόδοση: υπηρετώ στην αυτή υπηρεσία ενδεχομένως στην ίδια πόλη με άλλο άτομο ή άτομα
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

συνυπηρέτησαν επί μακρόν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης