Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
συνυπογράφω
  • απόδοση: υπογράφω από κοινού με άλλο άτομο ή άτομα κάποιο έγγραφο
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

συνυπέγραψε προθύμως το προικοσύμφωνο της θυγατέρας του γείτονος