Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
συνυπάρχω
  • απόδοση: βιώνω στον αυτό χώρο με άλλο άτομο / που συμβαίνει συγχρόνως
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

συνυπάρχει ειρηνικά με την αδελφή της στο νεοκλασικό της Πλάκας