Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
συνύπαρξη προτερημάτων & ελαττωμάτων
  • απόδοση: που συμβαίνουν & τα δύο εκ παραλλήλου σε κάθε άτομο
  • θεματολογία: ‘ Πολυτυπία Χαρακτήρων & Ψυχισμών ’