Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
καταφέρομαι
  • απόδοση: εκφράζω επικρίσεις με οξύτητα / εκφράζω ύβρεις ή κατηγορίες για κάποιο πρόσωπο κυρίως όταν αυτό απουσιάζει
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

καταφέρεται οξύτατα εναντίον συναδέλφου με ανταγωνιστική πρόθεση