Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
λιβελογραφώ
  • απόδοση: γράφω & ακολούθως δημοσιεύω λιβέλους ήτοι συκοφαντικά δημοσιεύματα
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

λιβελογραφεί κατ΄ εξακολούθησιν εις βάρους πολιτικού ανταγωνιστή