Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
επιτηδείως > επιτήδεια
  • απόδοση: με επιτηδειότητα
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Επιρρημάτων ’