Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
υπερβάλλων εγωισμός
  • απόδοση: ο πέραν των λογικών ορίων / που υπερβαίνει το θεωρούμενο ανεκτό
  • θεματολογία: ‘ Πολυτυπία Χαρακτήρων & Ψυχισμών ’