Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του
  • απόδοση: αμέσως μόλις αναλάβει καθήκοντα
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’