Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
νομικό πρόσωπο
  • απόδοση: σύνολο ατόμων με συγκεκριμένο σκοπό ή περιουσία που ο νόμος αναγνωρίζει τα δικαιώματα & τις υποχρεώσεις φυσικού προσώπου
  • αντίθετο: φυσικό πρόσωπο
  • θεματολογία: ‘ Τα Νομικής Φύσεως ’