Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
φυσικό πρόσωπο
  • απόδοση: αναφερόμενοι σε άτομο με ανθρώπινη υπόσταση με αστικά δικαιώματα & υποχρεώσεις
  • αντίθετο: νομικό πρόσωπο
  • θεματολογία: ‘ Τα Νομικής Φύσεως ’