Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
οργανωμένα συμφέροντα
  • απόδοση: προκειμένου να εξασφαλίσουν το όφελος ομάδος ατόμων ή οικονομικής συντεχνίας
  • θεματολογία: ‘ Καθιερωμένα Στο Διάβα Του Χρόνου ’