Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
θύμα χαλεπών καταστάσεων
  • απόδοση: περιστάσεων με αντικειμενική δυσκολία
  • θεματολογία: ‘ Εξέταση & Κριτική Επί Καταστάσεων & Ενεργειών ’