Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
εγκλημάτησε !
  • απόδοση: διέπραξε πράξη αντιτιθέμενη στους ισχύοντες νόμους
  • θεματολογία: ‘ Εκφραζόμενοι Μονολεκτικώς ’