Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
πρωτοφανής βία
  • απόδοση: που δεν συνέβη άλλοτε / που προκαλεί κατάπληξη
  • θεματολογία: ‘ Πράξεις Βίας & Ανομίας ’