Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
αξιοποιήσιμο αγαθό
  • απόδοση: το προσφερόμενο για αξιοποίηση / που δίδεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης αυτού
  • θεματολογία: ‘ Εξέταση & Κριτική Επί Καταστάσεων & Ενεργειών ’