Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ανάκτηση αξιοπιστίας
  • απόδοση: επάνοδος σε κατάσταση αποπνέουσας εμπιστοσύνης σε άλλους
  • θεματολογία: ‘ Εξέταση & Κριτική Επί Καταστάσεων & Ενεργειών ’