Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κριτήρια αξιολόγησης, τα
  • απόδοση: που βοηθούν να κρίνουμε ή να διακρίνουμε μεταξύ άλλων
  • θεματολογία: ‘ Εξέταση & Κριτική Επί Καταστάσεων & Ενεργειών ’