Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
φαιδρός & απαράδεκτος
  • απόδοση: ο στερούμενος σοβαρότητος / ο πέραν των κοινώς αποδεκτών ορίων
  • θεματολογία: ‘ Πολυτυπία Χαρακτήρων & Ψυχισμών ’