Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
αμαρεύω
  • απόδοση: διοχετεύω ακαθαρσίες με χρήση αμάρας απομακρύνοντας αυτές από την πόλη
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

αμαρεύει τα ακάθαρτα ύδατα δια μέσου σύγχρονου αποχετευτικού δικτύο