Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
προσπίπτει εις την άμεσον αντίληψιν όλων
  • απόδοση: προσπέφτει
  • θεματολογία: ‘ Ενυπάρχοντα Στο Νου & Ποιότητα Αυτών ’