">
Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
προσπίπτω
  • απόδοση: προσπέφτω
  • θεματολογία: ‘ Πλήθος Ρημάτων ’

ενδέχεται να προσπέσει στα μουσικά ενδιαφέροντα που του προκαλούν συγκίνηση