Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ολίσθησε εις βόρβορον
  • απόδοση: υπέπεσε σε ηθικό παράπτωμα
  • θεματολογία: ‘ Ήθος & Ηθική ’