Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ουδέν άξιο λόγου
  • απόδοση: τίποτα το σημαντικό
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’