Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κύλησε εις βόρβορον
  • απόδοση: στο έσχατο σημείο ηθικής κατάπτωσης
  • θεματολογία: ‘ Ήθος & Ηθική ’