Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
απέχει παρασάγγας
  • απόδοση: το ευρισκόμενο σε μεγάλη απόσταση / που διαφέρει πολύ
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’