Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
πόρρω απέχει
  • απόδοση: βρίσκομαι σε αναντιστοιχία / απέχω πολύ / διαφέρει σε ικανό βαθμό
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’