Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
μεγαλοφυής σύλληψη
  • απόδοση: η προερχόμενη από άτομο με εξαιρετικές διανοητικές ικανότητες
  • θεματολογία: ‘ Ενυπάρχοντα Στο Νου & Ποιότητα Αυτών ’