Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ψυχρή απόφαση
  • απόδοση: που δεν λαμβάνει υπ΄ όψιν συναισθήματα
  • θεματολογία: ‘ Εξέταση & Κριτική Επί Καταστάσεων & Ενεργειών ’