Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
εμπράγματος πίστη
  • απόδοση: που βασίζεται σε υποθήκη ή ενέχυρο
  • θεματολογία: ‘ Τα Νομικής Φύσεως ’