Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
τον εξώθησε σε εγκληματική ενέργεια
  • απόδοση: τον παρακίνησε σε εγκληματική ενέργεια
  • θεματολογία: ‘ Πράξεις Βίας & Ανομίας ’