Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ανθρωπιστική αλληλεγγύη
  • απόδοση: προθυμία συμπαράστασης προς τον συνάνθρωπο
  • θεματολογία: ‘ Περί Κυρίαρχων Αισθήσεων & Αισθημάτων ’