Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κινείται με τραμ
  • απόδοση: το χρησιμοποιεί ως κύριο μεταφορικό μέσο
  • θεματολογία: ‘ Μέσα Μεταφορών & Μεταφορές ’