Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
δια ερωτικούς λόγους
  • απόδοση: προκειμένου για αίσθημα έντονης αγάπης σε κάτι το επιθυμητό
  • θεματολογία: ‘ Έρως & Αγάπη Ουσίας Ή Εκ Συμφέροντος ’